Συνολικές προβολές σελίδας

16 Ιαν 2013

Ορίστηκαν οι νέοι Αντιδήμαρχοι στον δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων!Με απόφαση του ο δήμαρχος  Κ.Τζουμέρκων κ.Χρήστος Χασιάκος ορίζει :

1. Αντιδήμαρχο τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Γεώργιο Παππά του Κων/νου και του μεταβιβάζει :
Καθ' ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:
 • Καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 
 • Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
 • Πολιτιστικών εκδηλώσεων - Αθλητισμού - Νεολαίας
 • Εποπτεία Πολιτικής προστασίας
 • Προϋπολογισμός - Απολογισμός - Ισολογισμός - Διαχείριση εσόδων-δαπανών, Δημοτική περιουσία, Προμήθειες, Αποθήκη, Λογιστήριο,Ταμειακή Υπηρεσία, Μισθοδοσία.

2. Αντιδήμαρχο τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Ευάγγελο Γιάπρο του Λεωνίδα και του μεταβιβάζει :
 Καθ' ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:
 • Διαφάνεια και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση
 • Τουριστικής προβολής και Ανάπτυξης
 • Δημοτικών Κοιμητηρίων
 • Κοινωνικής Υπηρεσίας και αλληλεγγύης
 • Γεωργικών - Κτηνοτροφικών θεμάτων
3. Αντιδήμαρχο τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Δημήτριο Κανή του Κων/νου και του μεταβιβάζει :
 Καθ' ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:
 • Ύδρευση- Αποχέτευση
 • Διαφάνεια και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση
 • Γραφείο κίνησης - Συντήρηση οχημάτων

 4. Αντιδήμαρχο τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ.Βασίλειο Ρίζο  του Δημητρίου και του μεταβιβάζει :
 Καθ' ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:
 •  Διαφάνεια και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση
 • Εποπτεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
 • Εποπτεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
 • Ευθύνη καλής Λειτουργίας Δημοτικών Υπηρεσιών - Προσωπικού που είναι εγκατεστημένες στις Δημοτικές ενότητες
Επίσης τον ορίζει ως Πρόεδρο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Από τους παραπάνω Αντιδημάρχους ο κ. Ευάγγελος Γιάπρος και ο κ. Βασίλειος Ρίζος ορίζονται άμισθοι ενώ οι λοιποί ως έμμισθοι.

Νέος Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εξελέγη ο Δημοτικός Σύμβουλος της πλειοψηφίας κ.Ιωάννης Χάιδος ενώ Αντιπρόεδρος παρέμεινε ο κ.Κων/νος Χατζηγιάννης και Γραμματέας η
κ. Ευαγγελία Φούκα - Κλείτσα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα μηνύματα σας πρέπει να είναι γραμμένα στην Ελληνική (όχι Greeklish) και όχι ΚΕΦΑΛΑΙΑ να μην περιέχουν βρισιές και λέξεις ή φράσεις που μπορεί να προσβάλουν άλλα άτομα.Είμαστε ανοιχτοί στον διάλογο και στην κριτική που γίνεται ΕΠΩΝΥΜΩΣ.