Συνολικές προβολές σελίδας

15 Μαΐ 2012

Ανακοίνωση για το "Πράσινο Χωριό"


Αΐ-Νικόλας
                                                                   
Παρακαλούνται όσοι έχουν υπογράψει τη Δήλωση Συνεργασίας:

Α. Να προσκομίσουν τα παρακάτω έγγραφα:
·       Αν το κτίριο έχει ανεγερθεί πριν το 1955:
1.     Μεταγενέστερη πολεοδομική άδεια/έγκριση για εκτέλεση εργασιών στο κτίριο από την οποία να προκύπτει η αρχική ημερομηνία κατασκευής ή
2.     αποδεικτικό έγγραφο ότι το κτίριο προϋφίσταται του 1955 (συμβόλαιο – τίτλο ιδιοκτησίας) ή
3.     Βεβαίωση από τον αιτούντα και 2 μάρτυρες, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, ότι το κτίριο ή τμήμα αυτού προϋφίσταται της 9-8-1955

·       Αν το κτίριο έχει ανεγερθεί μετά την 9-8-1955 και μέχρι το έτος 1983:
Υπεύθυνη Δήλωση του ιδιοκτήτη ότι το κτίριο έχει ανεγερθεί πριν την ισχύ του νόμου 1337/83 απευθυνόμενη προς το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας(Κ.Α.Π.Ε).

·       Αν το κτίριο έχει ανεγερθεί μετά το 1983:
1.     Οικοδομική Άδεια ή
2.     Πιστοποιητικό νομιμοποίησης αυθαίρετου κτίσματος ή
3.     Σχετικό έγγραφο από την αρμόδια πολεοδομία εξαίρεσης από κατεδάφιση βάσει των N/ 410/1968, N. 723/1977 και Ν. 1337/1983, από το οποίο να προκύπτει η εν λόγω εξαίρεση
4.     ή άλλο νομιμοποιητικό έγγραφο που αφορά το αυθαίρετο κτίσμα

Αν το κτίριο έχει ανεγερθεί βάση ειδικών διατάξεων, χωρίς την υποχρέωση έκδοσης οικοδομικής άδειας, κατασκευάστηκε από την Πρόνοια ή εκδόθηκε άδεια από αστυνομική αρχή, τότε πρέπει να προσκομισθεί σχετικό έγγραφο από την Πρόνοια ή Αστυνομική Αρχή.

Β. Να αποστείλουν τους αριθμούς των συμβολαίων που αποδεικνύουν ότι είναι ιδιοκτήτες των ακινήτων που έχουν δηλώσει ή οποιονδήποτε άλλο τίτλο ιδιοκτησίας κατέχουν.
Ως επίσημο έγγραφο, που αποδεικνύει την κυριότητα, αναγνωρίζεται:
  1. Συμβόλαιο: πώλησης, δωρεά, γονική παροχή, δικαστική, κληρονομική διαδοχή κ.λπ. που να περιλαμβάνει την κατοικία
  2. Συμβόλαιο: πώλησης, δωρεά, γονική παροχή, δικαστική, κληρονομική διαδοχή κ.λπ. που να περιλαμβάνει το οικόπεδο που αργότερα αναγέρθηκε η κατοικία
  3. Απόφαση Δικαστηρίου περί αναγνώρισης της κυριότητας λόγω «έκτακτης χρησικτησίας»
  4. Παραχωρητήριο του Ελληνικού Δημοσίου

Καταληκτική ημερομηνία ορίζεται η Παρασκευή 18 Μαΐου 2012.

Τρόποι Αποστολής:
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: e-mail: afrompas@gmail.com
Αποστολή fax: 2685022223, 2685360224 (Δημαρχείο)

Για περισσότερες πληροφορίες καλείτε στο τηλέφωνο: 2685022222 από τις 8:30 πμ έως τις 14:30 μμ. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα μηνύματα σας πρέπει να είναι γραμμένα στην Ελληνική (όχι Greeklish) και όχι ΚΕΦΑΛΑΙΑ να μην περιέχουν βρισιές και λέξεις ή φράσεις που μπορεί να προσβάλουν άλλα άτομα.Είμαστε ανοιχτοί στον διάλογο και στην κριτική που γίνεται ΕΠΩΝΥΜΩΣ.