Συνολικές προβολές σελίδας

4 Μαΐ 2012

«Αθαμάνιο - Ενεργειακή Οικονομία, Πυρήνας Αειφορίας, Πόλος Αξιοβίωτης Καθημερινότητας»

Αυτός είναι ο τίτλος της πρότασης για την υποψηφιότητα του Αθαμανίου στο Πρόγραμμα – Πράσινες Αγροτικές και Νησιωτικές «Κοινότητες» -Νέο Πρότυπο Ανάπτυξης
Το πέτρινο γεφύρι στο Μέγα ΛαγκάδιΑκολουθεί η Δήλωση Πρόθεσης Συνεργασίας  που καλούνται να υπογράψουν οι ιδιοκτήτες των ακινήτων με τον Δήμο.


Δηλώσεις Πρόθεσης Συνεργασίας Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων / Ιδιώτη-κυρίου ακινήτου επί του οποίου  θα πραγματοποιηθούν Παρεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας


Ι. Ο κτιριακός τομέας στην Ελλάδα εμφανίζει υψηλή κατανάλωση ενέργειας αλλά και ταυτόχρονα υψηλό δυναμικό για εξοικονόμηση ενέργειας. Στο πλαίσιο αυτό, υπάρχει πεδίο υιοθέτησης και εφαρμογής τεχνολογικών παρεμβάσεων, οι οποίες μπορούν να συνεισφέρουν καθοριστικά στην μείωση των εκπομπών αέριων ρύπων του θερμοκηπίου, εξασφαλίζοντας παράλληλα για πολίτες αγροτικών και νησιωτικών «κοινοτήτων» καλύτερες συνθήκες άνεσης στα κτίρια. Η υιοθέτηση και εφαρμογή ωστόσο αυτών των πρακτικών, πέρα της ανάπτυξης του απαραίτητου θεσμικού πλαισίου που ήδη δρομολογείται, προϋποθέτει την ενεργό συμμετοχή και συνεισφορά των άμεσα εμπλεκόμενων, δηλαδή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των Πολιτών. Η πράσινη αγροτική ή νησιωτική «κοινότητα» αποτελεί μια σύνθετη σχεδιαστική πρόταση, όπου ο χώρος εμπλουτίζεται τεχνολογικά, με αποτέλεσμα την μηδενική κατανάλωση ενέργειας ή εκπομπών CO2e ταυτόχρονα με την εξασφάλιση συνθηκών καλής και ευχάριστης διαβίωσης. Αποτελεί μια προσπάθεια που απαιτεί όχι μόνο συναίνεση, αλλά ενεργό συμμετοχή στις διαδικασίες της αειφόρου ανάπτυξης, σε μια διαδικασία βιώσιμης αυτοδιαχείρισης που μπορεί να αλλάξει τον τρόπο ζωής των πολιτών, αλλά και να τους δώσει προοπτική για το μέλλον.

Το Πρόγραμμα «Πράσινες Αγροτικές και Νησιωτικές «Κοινότητες» - Νέο Πρότυπο Ανάπτυξης» επιδιώκει την ισόρροπη, αειφόρο, περιφερειακή ανάπτυξη, τη δημιουργία πρωτοπόρων οικονομιών, την ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών απομονωμένων «κοινοτήτων», τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας την ενίσχυση των διαφόρων μορφών τουρισμού, την εξοικείωση των πολιτών και εργαζομένων με πρακτικές Πράσινης Ανάπτυξης, με άμεσο αποτέλεσμα όλων αυτών αλλά και στόχο τη συγκράτηση και την αύξηση του παραγωγικού πληθυσμού.
Απώτερος στόχος είναι η υλοποίηση ενός νέου Πρότυπου Πράσινης Ανάπτυξης, που δημιουργεί δυνατότητες μεγάλης προστιθέμενης αξίας και προοπτικές στην τοπική οικονομία (γεωργία, κτηνοτροφία, αλιεία, τουρισμό κλπ.), εφόσον το Πρόγραμμα αποσκοπεί στην επαναληψιμότητα των παραπάνω πιλοτικών Δράσεων για όλη την επικράτεια.
Οι Δράσεις θα αφορούν στην Εξοικονόμηση Ενέργειας (ΕΞΕ), στην αξιοποίηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), στις πράσινες Μεταφορές, στην περιβαλλοντική αναβάθμιση, στην βέλτιστη διαχείριση απορριμμάτων, καθώς και στην αειφόρο διαχείριση υδατίνων πόρων.

ΙΙ. Ο Δήμος Κεντρικών Τζουμέρκων, ως δυνητικός Δικαιούχος του Προγράμματος, η  αρμοδιότητα εκτέλεσης του οποίου θα μεταβιβαστεί στην Περιφέρεια Ηπείρου, λόγω έλλειψης διαχειριστικής επάρκειας, με Προγραμματική Σύμβαση, αφενός και ο παρακάτω Δημότης - κάτοικος της Τοπικής Κοινότητας Αθαμανίου του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων αφετέρου, αφού έλαβαν υπόψη τους όλα τα ανωτέρω, στο πλαίσιο της κατάθεσης πρότασης προς χρηματοδότηση από το εν λόγω Πρόγραμμα,

ΔΗΛΩΝΟΥΝ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:

Α. Ο Δήμος Κεντρικών Τζουμέρκων, προέβη στο σχεδιασμό πλαισίου συνεργασίας με τους κατοίκους – ιδιοκτήτες κατοικιών της παραπάνω «Κοινότητας» στο πλαίσιο της εν λόγω Πρότασης με τίτλο: «Αθαμάνιο - Ενεργειακή Οικονομία, Πυρήνας Αειφορίας, Πόλος Αξιοβίωτης Καθημερινότητας» και δηλώνει με την παρούσα, την επιθυμία του να συνεργασθεί με τους κατοίκους του Δήμου.
Β. Ο ονοματεπώνυμο του πατρώνυμο, κάτοικος Τ.Κ. Αθαμανίου του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων δηλώνει ότι αποδέχεται την συμμετοχή του στο Πρόγραμμα και την υλοποίηση παρεμβάσεων στο ακίνητο του, σε περίπτωση που εγκριθεί η χρηματοδότησή του, συνεργαζόμενος με το Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων, τις υπηρεσίες του και άλλους εμπλεκόμενους φορείς του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Το συγκεκριμένο ακίνητο διαθέτει οικοδομική άδεια και δεν φέρει νομικά και ιδιοκτησιακά κωλύματα. Η συμμετοχή του υπογράφοντος στο Έργο, γίνεται σε εθελοντική βάση, είναι μη δεσμευτική και δεν δημιουργεί καμία νομική υποχρέωση σε αυτόν.

Ημερομηνία: …………………


 Για τον ΔΗΜΟ                                             
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ                                 Ο Δηλών


              Χρήστος Χασιάκος        

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα μηνύματα σας πρέπει να είναι γραμμένα στην Ελληνική (όχι Greeklish) και όχι ΚΕΦΑΛΑΙΑ να μην περιέχουν βρισιές και λέξεις ή φράσεις που μπορεί να προσβάλουν άλλα άτομα.Είμαστε ανοιχτοί στον διάλογο και στην κριτική που γίνεται ΕΠΩΝΥΜΩΣ.